ה

הדחת קטין לשימוש בסמים – פקודת הסמים המסוכנים מגדירה מספר סיטואציות אשר נחשבות להדחת קטין לשימוש בסמים וביניהן שידול של קטין להשתמש בסם או להשיג סם כלשהו, אדם אשר תחת אחריותו נמצא קטין אשר התאפשר לו, באופן כזה או אחר, להשיג סם וכמובן העברה ישירה של סם לקטין.

 

ס

סחר בסמים – סחר בסמים כולל פעולות של מכירת סם והעברתו של סם וזאת בתמורה לקבלת תשלום או תמורה מסוג אחר.

 

סמים לשימוש רפואי – אלו הם חומרים אשר נחשבים לסמים והינם חוקיים לשימוש רק כאשר נרשמו על ידי רופא המוסמך לכך.

 

פ

פקודת הסמים המסוכנים – פקודת הסמים המסוכנים התשל”ג-1973, הינה חקיקה אשר מקורה הוא עוד מתקופת המנדט הבריטי. מטרתה של פקודת הסמים המסוכנים היא להגביל את העיסוק בסמים במדינת ישראל. בין הסמים הכלולים בפקודה ניתן למצוא חשיש, עלי קוקה, אופיום ועוד רבים אחרים

 

ש

שימוש עצמי בסמים – הגדרת כמות הסם המוגדרת כ”החזקת סם לשימוש עצמי” שונה בין סוגי הסמים השונים. כך למשל, בעבור החזקת סמים כדוגמת ‘גראס’ או ‘חשיש’, הכמות לשימוש עצמי היא עד 15 גרם. מנגד, אם מדובר בסמים קשים יותר כמו קוקאין או הרואין הכמות אותה מגדיר החוק ככמות למטרת שימוש עצמי היא 0.3 גרם.