קטין שמסתבך עם רשויות החוק הפלילי, נקלע לעולם מנוכר ומאיים אשר ישפיע על עולמו בתחומים ורבדים שונים. לפיכך, תפקידו של ההורה הנו משמעותי וקיבל הכרה רשמית בחוק הנוער. על כן, ישנה זכות בסיסית לקטין להיחקר בנוכחות הוריו, להיוועץ בהם לפני תחילת החקירה ולהיתמך בהם, מתוך הבנת רגישות המצב.

עם זאת, ישנם גם מקרים בהם הזכות תילקח מהקטין, ובשורות הבאות נפרט מהם המקרים האלו. כשם שחשוב לדעת את הזכויות הכתובות בחוק, חשוב גם לדעת שעל מנת להצליח לטפל בצורה טובה בעבירות קטינים, יש להיוועץ עם עו"ד פלילי לקטינים, ולו רק כדי לדעת שילדכם מוגן בצורה הטובה ביותר ושהגזרה לא תהיה קשה מדי, כדי לא לפגוע בעתידו.

הודעה להוריו של הקטין תימסר תמיד בתוך שמונה שעות. הזמנת הקטין לחקירה במשטרה חייבת להיות בידיעת הוריו, אלא אם כן:

1. הקטין ביקש שלא תועבר הודעה. במצב כזה, תימסר ההודעה לפקיד הסעד והוא ינהג בה על פי שיקולו המקצועי.

2. לדעת הקצין הממונה על החקירה, הזמנת ההורים תעכב את החקירה וייתכן שהחקירה תסוכל או תסוכל מניעת פשע.

3. לדעת הקצין הממונה על החקירה לטובת הקטין או החקירה נכון שלא להודיע להוריו של הקטין, משום שהחשוד בעבירה הוא בן משפחתו של הקטין.

4. יש חשש מפני שלומו הנפשי או הגופני של הקטין.

5. במקרה של פגיעה בביטחון המדינה.

עם זאת, יש לדעת כי בכל מקרה הודעה על החקירה תימסר לבגיר שאחראי על הקטין או לקרוב בגיר של הקטין, ויש להודיע להורים על החקירה במועד הקרוב ביותר האפשרי. ואולם, ישנם מקרים שבהם זכויות הקטינים אינן נשמרות באופן מוקפד, כפי שמתואר בכתבה באתר "הארץ" שפורסמה לפני כמה חודשים, בהתייחס לקטינים שנעצרו בכפר כנא בצפון. בכתבה נטען כי המשטרה התעלמה מסעיפים בחוק הנוער, חקרה קטינים ללא הוריהם והענישה אותם במעצר.

חשוב להקפיד כי הקטין יהיה מוקף בתמיכה רחבה ככל האפשר, כי כאשר מדובר בעבירות קטינים, מטבע הדברים, הקטינים זקוקים לתמיכה רבה, אבל גם לייעוץ מעולה של עו"ד פלילי לקטינים. ייתכן מאוד ששני הגורמים הללו יהיו הגורמים שיכריעו בנוגע לגזר הדין והחיים שאחריו. עו"ד פלילי לקטינים חייב להחזיק ברגישות ובידע המקצועי הטוב ביותר בעבירות פלילים על מנת להרגיע ולסייע גם לכם וגם לילדכם.