דלתיים סגורות בדיונים פליליים – חובה אצל קטינים!

אמנם אצל בגירים ברוב המקרים הדיונים אינם מתקיימים בדלתיים סגורות, ובוודאי שאין חובה כזו, אך אצל קטינים לא רק שהם מתקיימים, זהו חוק וזוהי חובת בית המשפט לאכפו. הסיבה לכך טמונה בעיקרה כיוון שלקטינים אמנם ישנה אחריות פלילית (מגיל מסוים), אך ישנה גם אפשרות משמעותית לשיקום, חשיפת שמו ותמונתו של הקטין עשויה לפגוע משמעותית בשיקום הזה.

על כן, דיונים פליליים בבית המשפט לנוער בעניינם של קטינים מתקיימים בדלתות סגורות.

דלתיים סגורות

יש לציין כי מלבד הקטין, הוריו, עורכי דינו ונציגי התביעה, איש אינו רשאי להיכנס לדיונים ללא רשות בית המשפט, עם זאת, בית המשפט לנוער רשאי להרשות לאדם מסוים, למשל נפגע העבירה, להיות נוכח בשעת הדיון.

לא ניתן לפרסם את שמו או את תמונתו של קטין שנחשד בביצוע מעשה פלילי בתקשורת, אלא באישור בית המשפט – למעט מקרים חריגים זה לא ייתן אישור כזה.

כמו כן, בין שאר האיסורים הנוגעים בדבר משפט פלילי לקטין, חל איסור לפרסם החלטה או פסק דין בעניינו של קטין, אלא באישור בית המשפט לנוער. הגדרת הקטין לצורך עניין זה , הוא קטינים בני 18-12 שנערך בעניינם דיון פלילי בבית המשפט לנוער. אין צורך בהגשת בקשה מיוחד לצורך מימוש הזכות, בית המשפט לנוער יקיים את הדיון בעניינו של קטין בדלתיים סגורות באופן אוטומטי. דבר נוסף הוא נושא החלטת בית המשפט – החלטות ופסקי דין של בית המשפט לנוער אינם מפורסמים.

החוק הזה נלקח ברצינות רבה, לכן במידה וזכותו של הקטין לסודיות וחיסיון הופרה, יש להיוועץ עם עורך דין לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט. כדי עוד לדעת כי בית המשפט לנוער רשאי להורות כי נאשם שהוא קטין לא יהיה נוכח בשלב משלבי הדיון, אם טובתו דורשת זאת והוא מיוצג על ידי סנגור.

 לסיום– בית המשפט לנוער רשאי להימנע מלהזמין את ההורה לדיון ולאסור על נוכחותו, במקרים מיוחדים.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא: