בבית משפט לנוער כל דיון בעניין עבירות קטינים יבוצע בנוכחותו של קצין מבחן. בנוסף, על פי חוק, בית המשפט לנוער חייב לקבל תסקיר של שירות המבחן בטרם סיומו של המשפט ומתן פסק הדין (במקרים רבים יקבל את התסקיר). זכות זו היא אחת מיני זכויות רבות שקיימות בחוק עבור קטינים, ולכן על מנת לוודא כי זכויותיו של הנאשם בפלילים יישמרו במלואן, קיימת חשיבות מרובה לקבלת ייצוג הולם מטעם עו"ד פלילי לקטינים.

דוגמא למקרה שבו שירות המבחן נטל חלק פעיל במשפט, אירע לפני כמה שבועות, כאשר הוא המליץ לאפשר לשני קטינים שנאשמו יחד עם קטינים נוספים בעבירות מין בבת 12, לצאת לאומן שבאוקראינה כדי להתפלל. האינטרס במקרה זה ובמקרים רבים אחרים הוא שיקום הקטינים.

בית משפט לנוער

עורך דין פלילי לקטיניםבית משפט לנוער הנו בית משפט מחוזי או השלום, המעסיק שופטים שעברו הכשרה מיוחדת בתחום ועוסק במקרים של עבירות קטינים. מטרתו היא ספק לקטינים אבחונים, הגנות, טיפולים, שיקום ובמידת הצורך לשפוט ולהעניש אותם. סמכותו מחוק הנוער טיפול והשגחה ומחוק נוער שפיטה, ענישה ודרכים לטיפול. ככלל, דיוני בית משפט לנוער נערכים בדלתיים סגורות ובמרבית המקרים הם זוכים לחיסיון. בנוסף, מלבד בעבירות תעבורה, קטינים זכאים לייצוג של עו"ד פלילי לקטינים מהשירות הציבורי, וכאמור כל הדיונים הקשורים לתיקים פליליים יבוצעו בנוכחותו של קצין מבחן. מדובר באיש מקצוע בעל הכשרה כעובד סוציאלי, שעבר התמחות ייחודית לבחינה, לטיפול ולשיקום של קטינים הנאשמים בעבירות פליליות.

מהו תסקיר שירות מבחן?

תסקיר שירות מבחן מספק לשיקולי הענישה של בית משפט לנוער מבט חוץ משפטי, הנשען על תחומי טיפול ואבחון. על כן, מסקנותיו והמלצותיו דנות בעיקר ביכולתו של הקטין להשתקם. את תסקיר שירות המבחן עורך קצין המבחן בהתבססו על שיחותיו עם הקטין הנאשם, וכן מסמכים שונים הקשורים אליו.

שיחותיו של קצין המבחן עם הקטין ייסובו על חייו ועברו, משפחתו, מצבו הבריאותי, הנפשי והכלכלי, וגורמים ונסיבות שונות שהביאו אותו לכדי ביצוע העבירה. כמו כן, תסקיר שירות המבחן מתבסס על מסמכים שונים אשר נמסרו בין היתר על ידי הקטין, משפחתו, עו"ד פלילי לקטינים בא כוחו, מוסדות חינוך, רופאים ומעסיקים.

השפעת תסקיר המבחן על פסיקת בית המשפט

חשוב לדעת כי בתחום עבירות קטינים בית המשפט אינו מחויב לקבל את ההמלצות הרשומות בתסקיר המבחן. ואולם, על פי רוב הן מהוות גורם משמעותי מאוד בפסיקה, שנדרשת לאזן בין שיקולי שיקום לבין הרתעה וגמול.