על אף שמקרים רבים של עבירות קטינים מסתיימים ללא כתב אישום, ישנם מקרים שבהם קטינים וקטינות נאשמים בעבירות פליליות, והדיון בעניינים מגיע אל בית המשפט לנוער. מה הדין כאשר כנגד הקטין מוגש כתב אישום? האם הוא זכאי להגיע אל הדיונים בעניינו?

באופן כללי ניתן לומר שקטין שנגדו הוגש כתב אישום, רשאי לנכוח בדיוני בית המשפט ואף להסביר את עמדתו. כמו כן, גם אביו ואמו של הקטין הנאשם זכאים לנכוח בדיון כאשר הוא מתקיים, אלא במקרה שבו נקבע אחרת על ידי בית המשפט. בהקשר זה, ראוי לציין כי בדיונים שלפני קבלת ההחלטה בנוגע לקטין, יהיה משקל משמעותי לעמדת הקטין הנטענת בפני השופטים.

מתי הקטין הנאשם לא יהיה נוכח בדיון?

עבירות קטיניםההחלטה באם קטין יהיה נוכח בדיון בעניינו או לא, נתונה בידי בית המשפט לנוער. ישנם מקרים שבהם נערים ונערות הנאשמים בעבירות קטינים לא יהיו נוכחים בדיון בעניינם, ועל כך יחליט בית המשפט לנוער אם התנאים הבאים מתקיימים כולם:

  • הקטין מיוצג על ידי עורך דין לנוער.
  • טובת הקטין דורשת את אי נוכחותו.
  • ישנן סיבות מיוחדות להיעדרות הקטין.

יש לציין כי כאשר ניתן פסק הדין בעניינו של הקטין או בכל החלטה אחרת של בית המשפט, על הקטין להיות נוכח בדיון.

קולו של הקטין בדיונים

כאמור, זוהי זכותו של הנער הנאשם בעבירות קטינים, לטעון את טענותיו בפני השופטים, לפני שאלו מקבלים את ההחלטה. בהחלטת השופטים יהיה משקל לעמדותיו של הקטין – תוך התחשבות במידת בגרותו ובגילו. בנוסף, כאשר בית המשפט מביע את עמדתו בפני הקטין, עליו לעשות זאת בשפה שתהא ברורה לקטין.

ייצוג קטינים על ידי עורך דין פלילי לקטינים

תקנות הסנגוריה הציבורית קובעות כי קטין החשוד בביצוע עבירות פליליות או נאשם בעבירות שכאלה, זכאי כי עורך דין לנוער מטעם הסנגוריה הציבורית ייצג אותו, ללא כל קשר למצבו הכלכלי שלו ו/או של הוריו, וללא קשר לחומרת העבירה המיוחסת לו. עם זאת, המציאות מלמדת אותנו כי ייצוג קטינים על ידי עורך דין לנוער מטעם הסנגוריה הציבורית לא תמיד מביא לתוצאות האידאליות עבור הקטין.

עורך הדין מטעם הסנגוריה הציבורית מקבל שכר מהמדינה ומבצע את התפקיד בעבור שכר שאינו גבוה. כמו כן, על ראשו מונחים מספר תיקים לא מבוטל, ולכן הייצוג אינו איכותי דיו. בנוסף לכל, זהות עורך הדין שייצג את הקטין אינה ידועה ואינה ניתנת לבחירה. לעומת זאת, זהותו של עורך דין פלילי לקטינים שאינו מטעם הסנגוריה, נקבעת על ידי הקטין והוריו, ויכולתו לתת יחס אישי וייצוג הולם, גדולה לאין שיעור.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *