האם ניתן למחוק רישום עבירה פלילית אצל חיילים?

handcuffs army

רוב הנערים המתגייסים לצבא בגיל 18, אינם נושאים רישום פלילי, אך מה אומר החוק לגבי נערים שכן ביצעו עבירות פליליות בתקופה של טרום הגיוס? האם ניתן למחוק את רישום העבירות הללו? שגיא זני, עורך דין העוסק בייצוג חיילים, אומר כי "חיילים שביצעו טרום הגיוס עבירות פליליות ויש להם רישום פלילי, יכולים בזמן הצבא, להגיש בקשת חנינה מיוחדת לנשיא המדינה למחיקת הרישום הפלילי, לפי האמור בחוק".

אותו חוק שעו"ד זני מציין, מגדיר כי לכל הרשעה ועבירה, יש תקופת התיישנות ותקופת מחיקה:

תקופת ההתיישנות – התקופה מופיעה כחלק מחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, והיא מגדירה כי אם עברו 10 שנים מיום ההרשעה, מחשיבים אותה כהרשעה שנמחקה. מה הדבר אומר? רק מספר מזערי של גופים ציבוריים שלהם גישה חוקית למאגרי מידע, יוכלו להשיג מידע על אותה עבירה. עם זאת, עורך דין שגיא זני מחדד כי ישנן עבירות קשות שאין עליהן תקופת התיישנות או מחיקה.

בהמשך לכך, חייל בעל רישום פלילי על עבירות שנעשו לפני הגיוס, יכול להגיש בקשה למחיקתן בעזרת עו"ד המייצג חיילים, בתנאי שהוא עומד בכללים הבאים:

  • צפי לסיום שירות חובה הוא 18 חודשים לפחות.
  • בקשת החנינה תוגש בין חצי שנה ל-3 חודשים טרם יום השחרור מצה"ל.
  • החייל נקי מכל הרשעות או עבירות צבאיות או אזרחית במהלך כל השירות הצבאי.
  • החייל לא מחזיק בתיקים משפטיים פתוחים.
  • לחייל יש פחות מ-10 עבירות בדין משמעתי.
  • החייל לא היה נפקד יותר מ-21 יום במשך כל השירות הצבאי.
  • החייל לא נשלח לכלא/מחבוש ליותר מ-35 יום, ולא היה יותר מ-7 ימים במחבוש בשנה האחרונה לשירותו.

מכאן, שלעורך דין המומחה בייצוג חיילים ובעל אישור לייצג חיילים ישנה חשיבות עליונה כאשר מדובר במחיקת רישום פלילי. עורך דין לעניינים צבאיים יכול לעזור לחייל הקרוב לשחרור, למחוק את הרישום הפלילי על עבירות שנעשו טרום הגיוס, ולעזור לחייל להתחיל בחיים אזרחיים חדשים, ללא עבירות או רישומים פליליים.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא: