לאחר חקירה משטרתית של קטין הנאשם בעבירה פלילית קיימות מספר אפשרויות להמשך הטיפול במקרה, כאשר העיקריות שבהן הנן שחרור בתנאים מגבילים, טיפול מותנה או מעצר. כפועל יוצא מכך, בכל מקרה של עבירות קטינים יש לדאוג לקבלת ייצוג משפטי הולם על ידי עורך דין פלילי לקטינים, וזאת עוד בטרם החקירה במשטרה.

שחרור קטין בתנאים מגבילים

עבירות קטיניםחשוב לדעת כי לאחר חקירה משטרתית בסמכותה של המשטרה לשחרר קטין החשוד בעבירה פלילית בתנאים מגבילים. תנאים אלו יכולים להיות בין היתר מעצר בית, שחרור בערבות עצמית או ערבות של אחרים, או צווי הרחקה ממקום או מאדם מסוים. אפשרות זו לרוב תינקט כאשר עדיין לא ברור אם התיק הפלילי ייסגר או אם ימשיכו בהליכים משפטיים, וכאשר בכוונת המשטרה להמשיך ולחקור את המקרה.

לדוגמא, מקרה שפורסם לאחרונה באתר "בחדרי חרדים" לפיה מבקשת הפרקליטות להשאיר שני קטינים בתנאים מגבילים עד לסיום ההליכים המשפטיים כנגדם. השניים נאשמים שיידו אבנים ובכך סיכנו חיי אדם.

טיפול מותנה – אזהרת קטין

אפשרות נוספת לאחר חקירה משטרית של קטין הנה טיפול מותנה (ט.מ), המכונה גם אזהרת קטין. צעד זה יינקט במקרים בהם הקטין מודה בעבירות המיוחסות לו, הביע חרטה על מעשיו והתחייב שלא לבצע בעתיד עבירות נוספות, וכמו כן לעמוד בכל התנאים שיציב לו קצין המבחן. במקרים אלו המשכו של הטיפול בתיק הפלילי מותנה בעמידת הקטין בהתחייבויותיו. בנוסף, הקטין מוזהר שעליו לשתף פעולה באופן מלא עם קצין המבחן ולעמוד בתנאים שאליהם התחייב, ואלו שיועברו לו על ידי קצין המבחן. אם הקטין יעמוד בהתחייבויותיו תיקו ייסגר, אחרת יימשכו כנגדו ההליכים המשפטיים.

מעצר קטין

במקרים מסוימים בהם קיימת בחוק עילה למעצר קטין לאחר חקירתו, יש באפשרותה של המשטרה לעצור אותו על ידי הבאתו באופן מיידי בפני שופט נוער עם בקשה להארכת מעצר. כך לדוגמא, עילה למעצר קטין יכולה להיות בגין שיבוש הליכי החקירה או בגין חשש לחיי אדם. יחד עם זאת, חשוב לציין כי מעצרו של קטין הנו צעד קיצוני שלרוב רשויות האכיפה יעדיפו להימנע ממנו, ובמרבית המקרים ישוחרר הקטין מייד לאחר סיומה של החקירה המשטרתית.

חשיבותם של הכוונה וייצוג משפטי הולם: במקרים של עבירות קטינים הנדרשים לעמוד מול חקירה משטרתית, קיימת חשיבות רבה לאופן התנהלות החקירה ומסקנותיה בקביעת המשך הטיפול בתיק. לכן, מומלץ לגשת אל החקירה רק לאחר קבלת ייעוץ והכוונה, ועם ייצוג של עו"ד פלילי לקטינים, אשר ישפיעו באופן מהותי על עתידו של הקטין, על המשך הטיפול ואף על גזר הדין, במקרים חמורים שבהם יש הרשעה.