בהתאם תיקון לחוק נוער מספר 14 משנת 2009, מושם דגש משמעותי על שיקום קטינים ושמירת זכויותיהם, בין היתר בכל הקשור למעצר וכן שחרור ממעצר לפני ובמהלך המשפט. בכל מקרה, החוק מתייחס למעצר קטין כמוצא אחרון וכל דרך פעולה וענישה אחרת שפוגעת פחות בחירות הקטין תועדף על פניו. אם בית המשפט החליט לעצור קטין, המעצר יהיה עבור פרק הזמן הקצר ביותר ההכרחי. כמו כן, החלטה על מעצר קטין תושפע גם מתסקיר שירות המבחן ותתחשב בגיל הקטין, בנתוניו האישיים ובשאלה כיצד ישפיע עליו המעצר. מעבר לכך, בכל מקרה של מעצר קטינים חשוב לפנות אל עורך דין פלילי לקטינים לצורך הכוונה וייצוג.

מדיניות הארכת מעצר קטינים

בימינו בתי המשפט נוקטים הקפדה וזהירות רבה בטרם החלת מעצר על קטין והארכתו. למעשה, ההחלטה על הארכת מעצר קטין הנה רק של בית המשפט העליון, וזאת גם במקרה שהתיק מנוהל מול בית משפט לנוער. תקופת הארכת מעצרו של קטין הקבועה בחוק ובטרם הכרעת הדין עומדת על סך של 45 יום. בכל מקרה של בקשה להארכת מעצר, ישנה חשיבות מרובה לקבלת ייצוג קטינים על ידי עורך דין פלילי לקטינים.

דוגמאות למדיניות מקלה בכל הקשור להארכת מעצר קטינים

מאז כניסתו לתוקף של תיקון חוק הנוער, לפיו מעצר קטין הינו מוצא אחרון (סעיף 10א), בתי המשפט מיישמים גישה זו בפסקי דין רבים. כך לדוגמא, כבר קרו מקרים שבהם נדחתה בקשת המשטרה להאריך מעצר של קטין החשוד בדקירה ובתקיפה, והוא זכה לקבל שחרור ממעצר. במקרה אחר בית המשפט דחה בקשה להארכת מעצרם של קטינים עד תום הליכי החקירה והעדיף לשחררם, לאחר שהיו חשודים בעבירות איומים והצתה.

סיבות להארכת מעצר קטין

חשוב להבין כי למרות נטיית בית המשפט להימנע ככל הניתן מהארכת מעצר קטין, עדיין ייתכנו מצבים בהם יוחלט כי הליך זה הנו הנכון ביותר עבור הנאשם. מסיבה זו ייצוג קטינים מקצועי נחשב לחיוני כל-כך.

  • שמירה על ביטחון הציבור – במקרה ששחרור הקטין מסכן את ביטחונם של בני אדם, הציבור או המדינה.
  • שמירה על ביטחון הקטין – מפני גורמים עבריינים שונים שבקשר עמו.
  • הבטחת הליכי החקירה – העלולים להשתבש בין היתר בגין ניסיון בריחה, העלמתן של ראיות או ניסיון להשפיע על עדים.
  • שכנוע הקטין להסכים להליכי שיקום וטיפול – במסגרת ביתית או חוץ ביתית.
  • גורם מרתיע – הנועד להמחיש לקטין את חומרת מעשיו.