Drugs

ההבדל בין קטינים לבגירים בעבירות סמים

השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, אמנם הכריז על מדיניות אי-ההפללה בכל הקשור לשימוש בסם מסוג קנאביס, ולמרות זאת החוק הפלילי עדיין מתייחס לעבירות אלה בחומרה רבה. יחד עם זאת נשאלת השאלה – האם המחוקק מבחין בין עבירות סמים בקרב קטינים ובני נוער, לבין עבירות אלה בבגירים? האם כאשר מדובר בקטינים ניתן להימנע מהעמדה לדין על מנת לא לפגוע בעתידם?

עבירות סמים – ענישה על פי החוק הפלילי

הנוסח החדש של פקודת הסמים המסוכנים, התשל"ג – 1973 מגדיר אילו סוגי סמים הם מסוכנים ואסורים לצריכה, ובאילו כמויות עבירות הסמים נחשבות לצריכה עצמית ובאילו לצורכי סחר. בהקשר זה, קבע החוק כי העונש המרבי על ייצור וגידול סמים הוא עד 20 שנות מאסר, ואילו על החזקת סמים לצריכה עצמית הענישה המקסימלית הנה עד 3 שנות מאסר, זאת לפי הרף הכמותי הנקבע בחוק הפלילי.

שימוש בסמים בקרב בני נוער וקטינים

בני נוער וקטינים רבים מוצאים את עצמם צורכים סמים בגלל סיבות שונות: סקרנות, לחץ חברתי, מצוקה נפשית ויכולים למצוא את עצמם מעורבים בעבירות סמים ובכך להסתבך עם החוק, ולמצוא עצמם בהליכים משפטיים. החוק אוסר על שימוש, ייצור, גידול וסחר של סמים המופיעים ברשימת הסמים המסוכנים, ואינו מבחין בין שימוש סמים בקרב בני נוער וקטינים לבין שימוש בסמים בקרב בגירים. יחד עם זאת, הטיפול בעבירות סמים בקרב קטינים יטופל באופן שונה מבגירים, שכן ברוב המקרים הקטין אינו יכול להפעיל שיקול דעת תקין בגלל לחצים שונים שמופעלים עליו, בניגוד לבגיר אשר אחראי למעשיו בכל שלב בעת העבירה. העיקרון המנחה החשוב ביותר בבית המשפט לנוער ובבית המשפט המחוזי, הנו טובת הקטין ובחינת פוטנציאל השיקום בהתאם לנסיבות המקרה וחומרתו. בניגוד למשפטי בגירים, שם בית המשפט מפעיל שיקולי ענישה המבוססים על הרתעה, במשפטי קטינים בית המשפט ישקול לרוב את דרכי השיקום ודרכי הטיפול כדי שעתידו של הקטין לא יינזק בעקבות העבירה.

טיפול של עורך דין פלילי

במקרים מסוימים של עבירות סמים המבוצעות על ידי קטינים, הקטינים הם קורבן של עבריין סמים בגיר ה"מטשטשים" את עקבותיו, ובכך למעשה ניזוקים הרבה יותר. אם הקטין אכן "עובד" עבור אדם אחר, עורך דין פלילי לקטינים יצטרך להוכיח זאת, תוך הסתמכות על חומר החקירה. בכל המקרים, יצטרך עו"ד פלילי להיות בקשר עם מוסדות הלימוד, גורמי רווחה והורי הקטין כדי לממש את פוטנציאל השיקום ובכך לאפשר לקטין לחזור לתלם ולחיות חיים תקינים. עו"ד פלילי לקטינים בעל ידע וניסיון בייצוג קטינים, ובפרט ייצוג קטינים בעבירות סמים, מכיר את החוק על בוריו, ויכול להפנות את הקטין להליך טיפול ושיקום, ובכך להקל על התהליך המשפטי כדי שיטיב עם הקטין עד כמה שאפשר.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא עבירות סמים: