לאחרונה היינו עדים לפרשה שעוררה גלים בתקשורת, לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 6 חודשי עבודות שירות על גבר שהורשע בעבירת אינוס, עבירה שעונשה המקסימלי הוא 16 שנות מאסר. הסברי השופטים בגזר הדין היו שנסיבות המעצר והפרסום הנרחב של הפרשה, הביאו אותם להקלה בעונשו של הנאשם.

barbed-wire-960248_640אמנם השופטים הסכימו שהעבירות שבגינן הורשע הנאשם חמורות ומתחם הענישה הקבוע בחוק הוא בין 4-6 שנות מאסר. עם זאת, קיימת הבחנה בגזר הדין בין המושג 'שנות מאסר' ל'שנות מאסר בפועל'. העונש שנקבע הוא 6 חודשי עבודות שירות כאמור ומאסר על תנאי. מדובר בענישה מקלה עוד יותר, אפילו מזו שדרש עו"ד פלילי שייצג את הנאשם. השופטים לקחו בחשבון גם את נסיבות המעצר של הנאשם – שכן הוא שהה במעצר במשך 6 חודשים, ולטענת השופטים תנאי המעצר קשים יותר מתנאי הכליאה.

כתב האישום שהוגש בתחילה כנגד הנאשם, כלל מעשי אינוס, הטרדות מיניות ומעשים מגונים במספר נשים, אבל לאחר עסקת טיעון שהושגה, הוגש כנגדו כתב אישום קל הרבה יותר – לפיו לפני כ-6 שנים אנס בחורה שאיתה היה בקשר. נסיבות האינוס והתנהגותו של הנאשם לאחר המקרה, הביאו את השופטים לגזור עונש קל יחסית. הביקורת מצד כלי התקשורת, ארגוני נשים וגופים נוספים.

קושי בהשגת ראיות

אין ספק שמדובר במקרה שזכה לתהודה גדולה בתקשורת בשל השוני הגדול בין הגדרת עבירת האינוס לבין קולת העונש. חשוב לזכור שהנאשם כבר שהה במעצר במשך חצי שנה ולכן החלטת השופטים מרוככת יותר, כפי שהסבירו בגזר הדין. עוד חשוב לומר כי במקרה זה היה קושי להוכיח את ביצוע העבירות. הנאשם אמנם הודה בעבירות שיוחסו לו רק במקרה אחד (ובגינו נגזר עליו העונש), אך ביתר המקרים, היה קושי בהשגת ראיות.

גם המקרה היחיד שבו הוא הודה, היה במסגרת מערכת יחסים עם אותה מתלוננת. מדובר באונס בתוך מערכת יחסים בין בני זוג שהסתבכה, והניצוץ שהביא לתלונה היה ככל הנראה הפצת חומרי מדיה של המתלוננת. הנאשם כאמור הודה במעשים מיניים בניגוד לרצון המתלוננת, ועל אף זאת, לא מדובר בעבירת מין ברף הגבוה. מכאן, שלא מדובר בתיק אונס קלאסי.

ההבדל מעבירת אונס 'קלאסית'

כיום אנו נמצאים בעידן האינטרנט והמדיה, שבו ניתן ליצור קשרים בעולם הווירטואלי, לשלוח הודעות מיידיות ולקיים שיחות שלמות באמצעות האינטרנט. עבירת האונס שמבוצעת במסגרת קשר כלשהו, היא אינה עבירת אונס 'קלאסית' שבה הנאשם לא מכיר את המתלוננת – אלא היא נעשתה על רקע של היכרות, גם אם היכרות וירטואלית בסיסית או התכתבויות.

להערכתי, מדובר במגמה תקשורתית ליצור הד גדול ולהאדיר את הכותרות, כחלק ממתיחת ביקורת על מערכת המשפט. דעתי היא שבעבירות מין חמורות 'קלאסיות' של אונס בחורה זרה, דווקא ניתן לראות החמרה בענישה בשנים האחרונות.