יחסי מין, גם כאלו המתקיימים בהסכמה חופשית של שני הצדדים, עלולים להיחשב במקרים מסוימים בתור עבירות מין, ובפרט כאשר מדובר בקטינים. החוק בישראל קובע רשימה של גילאים שמהם והלאה האדם נחשב בוגר דיו מבחינה משפטית על מנת להסכים ליחסי מין. רשימת הגילאים משתנה בהתאם לאופי היחסים ומכאן לסוג העבירות, כאשר הנאשמים עלולים לעמוד בפני עונשים כבדים ותקופות מאסר ממושכות.

לאחרונה פורסם באתר חדשות 2 כי ארבעה קטינים חשודים באונס נערה בת 15 באתר בנייה. הנערים טענו כי המעשים בוצעו בהסכמה, על אף שעל פי גרסת הנערה, עולה כי היא צעקה לעזרה במהלך ביצוע המעשים, עד שעובר אורח שמע את המתרחש והבריח את הנערים החשודים. על אף שארבעה נערים המקיימים יחסים מעוררים מיידית חשד לעבירות מין, טענתם של הקטינים החשודים הייתה שהמעשים בוצעו בהסכמה מלאה.

לעתים הענישה עלולה להיות מחמירה, גם אם הנאשם הוא בעצמו קטין, ולכן חשוב מאוד לפנות אל עורך דין פלילי לקטינים על מנת לקבל ייעוץ מקיף לפני ואחרי החקירה ואף במהלך ההליכים המשפטיים. למעשה, ייצוג קטינים מקצועי ואסרטיבי עשוי להוביל במקרים של עבירות קטינים, לסגירת תיקים, לאי הרשעה או במקרים מסוימים להקלה משמעותית בעונש.

גילאי ההסכמה החופשית

במדינת ישראל אסור לקיים יחסי מין מכל סוג שהוא עם אדם שטרם מלאו לו 14 שנים. מעבר לכך, חוק העונשין מתייחס למספר עבירות מין באופן פרטני, וקובע את הגילאים שבהם הסכמה חופשית איננה תופסת והמעשה ייחשב לעבירה.

העבירה המרכזית והשכיחה ביותר היא בעילה, והגילאים הקבועים לה דומים גם בעבירות מעשה סדום ומעשה מגונה. בעילה היא מעשה בו הוחדר חפץ או אחד מאיברי הגוף לאיבר המין של קטינה, כאשר על פי חוק אישה שמתחת לגיל 14 אינה יכולה להסכים לכך ובעילתה תיחשב לאינוס. אם גיל הקטינה הוא בין 14 ל-16 שנים והיא הסכימה למעשה, מוגדר המעשה כבעילה אסורה בהסכמה, וקיימת חשיבות גדולה להפרש הגילאים בינה לבין הבועל. מאידך, אם גיל הקטינה נע בין 16 ל-18 שנים, היא נחשבת בוגרת דיה לפי החוק להסכים למעשה ולא מדובר בעבירת בעילה – אלא אם מדובר בנסיבות כמו ניצול יחסי מרות, תלות, השגחה וחינוך.

הגנה על קטינים

כאמור, גם קטינים עלולים להיות מואשמים בעבירות מסוגים אלו, וישנם מספר שיקולים המנחים את בית המשפט בבואו לומר את דברו. לדוגמא, עורך דין פלילי לקטינים עשוי להעלות מספר טענות בזכות לקוחו, כדוגמת הפרש גילאים קטן בין הנאשם ובין הקורבן, ובמקרה של לקוח מבוגר יחסית גם זיהוי שגוי של גיל המתלונן. חשוב להדגיש כי ייצוג קטינים במקרים אלו נחשב הכרח, ובלעדיו עלולים להיגזר עונשים כבדים מאוד, אפילו על קטינים. כבר היו מקרים מעולם שבהם נגזרו עונשי מאסר בפועל על קטינים בגילאים 14-18 שנמצאו אשמים בעבירות מין.