לפני מספר חודשים פרסמו כלי התקשורת השונים ובהם "וואלה" כי ארבע נערות בנות 12 תכננו לרצוח את חברתן ואף לקבור אותה, תוך טשטוש ראיות. בכתב האישום נכתב כי את הפרוצדורות לטשטוש ראיות, הן למדו מסדרת טלוויזיה המשודרת בערוץ הילדים.

בני נוער המוגדרים קטינים על פי החוק, מושפעים באופן מהותי בשיקול דעתם מנורמות חברתיות. נורמות אלה מורכבות ממכלול של גירויים חיצוניים הכוללים את המשפחה הקרובה והמורחבת, מסגרת חינוכית, שכונה ואזור מגורים. גם לנורמות כלל חברתיות בארץ ובעולם יש השפעה רבה על קטינים, ואלה מעוצבות בימינו בעיקר על ידי המדיות השונות כמו האינטרנט, הסלולרי והטלוויזיה, כפי שבמקרה המתואר. ההשפעות הללו עלולות לגרום להתנהגות לא נאותה ולא חוקית בקרב בני נוער, והן בהחלט מוכרות כגורם משמעותי בהליכי טיפול וענישת קטינים. בהליכים מסוג זה חשוב לקבל סיוע של עורך דין פלילי לקטינים.

חשיבות התחום החברתי בקרב קטינים

ייצוג קטינים על ידי עורך דין פלילי לקטינים מורכב לא אחת מבחינת ההשפעה החברתית על בן הנוער. חשוב לדעת כי בגיל ההתגברות לחברה קיימת חשיבות מרובה עבור הנער, ובאופן הרבה יותר קיצוני מאשר באנשים מבוגרים. בגיל ההתבגרות עובר הקטין הליך טבעי של היפרדות מהמשפעת הוריו ומשקל מרכזי מועבר לקבוצות גיל קרובות אליו.

מבחינת הקטין, בני גילו מעוררים אצלו הזדהות והוא מרגיש שייך אליהם. הנוער תופס עצמו כקבוצה שחבריה אינם ילדים, אך הם עדיין אינם מבוגרים. כאשר קטין נמצא יחד עם חבריו בני גילו, הדבר מעניק לו תמיכה ומעצב את תפיסתו העצמית ותפיסת הסביבה אותו. חלק מרכזי מההשתייכות לקבוצת הגיל הזו, הוא חיקוי התנהגות. כפועל יוצא מכך, קטין החשוף לסביבת בני נוער עבריינית יושפע מהתנהלותה בצורה ניכרת, הן מבחינת שיקול דעתו והן בפעולותיו.

השפעת המשפחה על שיקול דעתו של קטין

למרות רצונו להיפרד מבני משפחתו, הנער עדיין מושפע באופן מהותי מהנורמות המקובלות במשפחתו. אלה הן נורמות שעוצבו בילדותו ועדיין משפיעות עליו גם בנעוריו ובבגרותו. כך לדוגמא, קטין שגדל במשפחה עם אלימות פיזית ומילולית, שבני משפחתו הקרובים מעשנים סמים, צורכים אלכוהול או מעורבים בפלילים, יהיה בעל סיכויים גבוהים לפעול בדרכים דומות. לכן, בעת ייצוג קטינים במשפט פלילי יש גם לבחון את השפעת המשפחה והסביבה הקרובה על שיקול דעתו – ובמקרים מסוימים לבקש להתחשב בנסיבות אלה.

השפעת נורמות כלל חברתיות

כאמור, שיקול דעתו של קטין מושפע לא רק מסביבתו הקרובה, אלא גם מנורמות חברתיות כלליות. מדובר בנורמות שאליהן הוא חשוף בעיקר דרך אמצעי התקשורות כדוגמת האינטרנט, הטלוויזיה והסלולרי. ההשפעות עלולות ליצור בקרב הקטין שיקול דעת מוטעה בתחומים שונים, כמו גישה לפרטיות, מין או אלימות. לכן, בימנו בתי המשפט נותנים מקום גם להשפעות מסוג זה על שיקול דעתו של הקטין.