אחד התיקים שבהם טיפל עורך דין פלילי ברחובות שגיא זני, הוא מעשה האונס הקבוצתי אשר בוצע על ידי חבורת נערים בגילאים 14-17 בילדה בת 13.  לחומרה ניתן לראות זאת שמדובר במין קבוצתי שצולם והוסרט במכשירים ניידים(!). הפרשה החלה במעצרים של ממש ולוותה בהד נרחב בכלל אמצעי
התקשורת.

נער בן כ- 15, המשתייך לאותה קבוצת נערים יוצג על ידי עו"ד פלילי זני. כיום הקטינים הקשורים בפרשה לא נמצאים בתנאים מגבילים, הם עברו הליך של הפקת לקחים, השרשת נורמות התנהגות שונות והם מתפקדים,הלכה למעשה, בצורה נורמטיבית, ללא כתם וללא תיק פלילי נגדם.