על פי חוק, דיונים בבית משפט לנוער עבור קטינים בני 12 עד 18 מתקיימים בדלתיים סגורות. בדיונים אלו, נוכחות קהל הנה באישור בית המשפט בלבד. גישה זו נועדה להגן על הקטין, ועל מנת לשמר את זכויותיו, חשוב לדאוג כי ייצוג קטינים ייעשה על ידי עורך דין פלילי.

משמעותו של דיון בדלתיים סגורות: במרבית המקרים, בדיון בדלתיים סגורות הנפגע מדבר עבירה של קטין אינו זכאי להיות נוכח באולם. מנגד, באולם בית המשפט יכולים להיות נוכחים הקטין שביצע את העבירה, הוריו, עורך דין פלילי לקטינים המייצג את הנאשם ונציגים של התביעה.

מעבר לכך, אף אחד אינו רשאי להיכנס לאולם הדיונים ללא אישורו של בית המשפט. בנוסף, אסור לפרסם את החלטות בית המשפט ופסק דינו של הקטין ללא אישור של השופט, וכמו כן חל איסור על פרסום תמונתו, שמו, כתובתו של הקטין החשוד בעבירה פלילית, או כל פרט אחר העלול להוביל לזיהויו ללא אישור של בית המשפט.

הסיבה לקיום דיון בדלתיים סגורות בעבירות קטינים

גישת בית המשפט לעבירות קטינים יוצאת מתוך רצון לשקמם ופחות מתוך עמדה של הענשה. לכן, עבירות קטינים מתקיימות בבית משפט לנוער בדלתיים סגורות, לאור השאיפה להגן על הקטין ולשמור על חסינותו. דיון בדלתיים סגורות ואיסור הפרסום של פרטי הקטין מונעים ממנו להתמודד עם מצבים קשים ולא נעימים, שיכולים להשפיע על נפשו ואף להסב נזק לעתידו.

נוכחות נפגעי עבירה באולם בית המשפט

קיימים מקרים חריגים בהם ניתן לעתור לבית המשפט לקבלת אישור עבור נוכחות של מספר מצומצם של בני משפחת הנפגע ועורך דינם. לכן, בכל מקרה של דיון בעבירות קטינים חשוב לפנות אל עו"ד פלילי לקטינים לקבלת ייצוג קטינים הולם, המלווה בייעוץ והכוונה מלאים אודות השלכות ומשמעות הסכמה או התנגדות לנוכחות אנשים נוספים בדיון.

פגיעה בחיסיון קטינים

אם עולה חשד כי זכויותיו של קטין למשפט בדלתיים סגורות הופרו, ואם עדיין לא מייצג אותו עורך דין מתאים, יש לפעול במהירות לקבלת ייצוג קטינים על ידי עורך דין פלילי. עורך הדין יבדוק אם אכן הופרו זכויות חיסיון וסודיות של הקטין, ובמידת הצורך יפנה לבית משפט לטיפול בנושא.