חקירת קטין במשטרה לא חייבת להסתיים בפתיחת תיק פלילי ובהמלצה להעמדתו לדין בבית משפט. קטין שביצע עבירה יכול לבקש כי יפעילו בעניינו את נוהל "הליך טיפול מותנה" (ט.מ), המכונה גם "אזהרת קטין", שבו הוא מודה בעבירות המיוחסות לו ומביע חרטה על מעשיו. בהליך זה עורך דין פלילי לקטינים יוכל לייצג את הקטין ולהעבירו למסלול שיקומי בכפוף לעמידתו בתנאים מסוימים, כאשר בסופן התיק נגדו ייסגר ואף לא יישאר לחובתו רישום משטרתי.

לאחר חקירה משטרתית של קטין החשוד בעבירה פלילית קיימות מספר אפשרויות להמשך הטיפול במקרה, כאשר העיקריות שבהן הנן שחרור בתנאים מגבילים, טיפול מותנה או מעצר. במקרה של עבירות קטינים, יש לדאוג לקבלת ייצוג משפטי הולם על ידי עורך דין פלילי לקטינים, וזאת עוד בטרם החקירה במשטרה.

הליך טיפול מותנה – אזהרת קטין

עורך דין לנוער שגיא זני - על טיפול מותנה
עורך דין לנוער שגיא זני – על טיפול מותנה

אפשרות נוספת לאחר חקירת משטרה של קטין הנה הליך של טיפול מותנה (ט.מ). צעד זה יינקט במקרים בהם הקטין מודה בעבירות המיוחסות לו, הביע חרטה על מעשיו והתחייב שלא לבצע בעתיד עבירות נוספות, וכמו כן לעמוד בכל התנאים שיציב לו קצין המבחן. במקרים אלו המשכו של הטיפול בתיק הפלילי מותנה בעמידת הקטין בהתחייבויותיו. בנוסף, הקטין מוזהר שעליו לשתף פעולה באופן מלא עם קצין המבחן ולעמוד בתנאים שעליהם התחייב, ואלו שיועברו לו על ידי קצין המבחן. אם הקטין יעמוד בהתחייבויותיו תיקו ייסגר, אחרת יימשכו ההליכים המשפטיים נגדו.

הליך טיפול מותנה מופעל רק בעבירות מסוג חטא או עוון, בהן עומד העונש המרבי הוא עד 3 שנות מאסר. בעבירות מסוג פשע נדרשת המשטרה לקבל את הסכמת הפרקליטות על מנת להעביר את הקטין למסלול של טיפול מותנה.

תכליתו של הליך טיפול מותנה הוא שיקום בני נוער וקטינים אשר עברו על החוק ומניעת תיוגם בחברה כעבריינים. בסיומו של ההליך פרטיהם של אותם קטינים לא נשמרים במסוף המשטרתי הממוחשב ובכך גיליון הרישום הפלילי שלהם נותר נקי.

מהם התנאים לסגירת תיק פלילי לקטינים בהליך טיפול מותנה?

  1. לקטין אין רישומים פליליים נוספים.
  2. החקירה בעניינו הסתיימה.
  3. נסיבות העבירה מקלות.
  4. הקטין הודה בביצוע העבירה, הביע חרטה וחתם על טופס אזהרת קטין במסגרתו התחייב כי יימנע מלחזור ולבצע עבירות בעתיד.
  5. הקטין משתף פעולה עם המשטרה ושירות המבחן.