בישראל, כמו במדינות מערביות אחרות, הרעיון העומד מאחורי המשפט הפלילי לקטינים הוא שפוטנציאל השיקום של בני נוער הוא גדול יותר בהשוואה לפוטנציאל השיקום של עבריינים בגירים. זו הסיבה שבגינה בתי המשפט לנוער מכניסים אל מכלול השיקולים שלהם גם את אלמנט הטיפול והשיקום של הקטינים – וזאת בניגוד לבתי המשפט הרגילים, בהם השיקול המרכזי הוא שיקול הענישה.

מיהם קטינים על פי המשפט הפלילי?

עורך דין פלילי לנוער - מה קורה כשהקטינים מתחת לגיל 12?הקטינים הם בני 12 עד 18, שכן האחריות הפלילית על קטינים חלה בהגיעם לגיל 12. במילים אחרות, ייעוץ וייצוג בעבירות קטינים על ידי עורך דין פלילי לנוער, רלוונטי רק בטווח הגילאים הזה. אם גילו של הקטין קטן מ-12 והוא ביצע עבירה, לא חלה עליו אחריות פלילית והטיפול במעשיו יבוצע במסגרת אזרחית, בכפוף להוראות חוק הנוער (טיפול והשגחה).

במקרה זה, הקטין יוגדר 'קטין נזקק' שקיימת סכנה לשלומו ובהתאם להחלטת בית המשפט, ניתן להורות לאחראי על אותו קטין, לדאוג לו ולשיקומו, ככל שהדבר מתאפשר. אם הדבר אינו מתאפשר, תיתכן הוצאת הקטין שביצע עבירה מחיק האחראי לו והעברתו לרשות הסעד ('צו הוצאה ממשמורת').

הליכים פליליים לקטינים

גם כאשר הקטין עבר את גיל 12 ויש לו אחריות פלילית, אם הוא ייחקר בחשד לעבירה פלילית כלשהי, הדבר ייעשה תוך הקפדה על הזכויות המגיעות לו בחקירה, על פי החוק (לדוגמא: חקירה שאינה בשעת הלילה, יידוע ההורים וכדומה). אם הקטין יואשם בעבירה, הדיון בעניינו יעבור לבית המשפט לנוער ולא לבית משפט רגיל, בו כאמור השיקול הוא שיקול שיקומי-טיפולי ולא עונשי.

ומהם העקרונות המאפיינים את בית המשפט לנוער? ישנם עקרונות רבים בהשוואה לבית משפט לבגירים, ונעמוד על כמה מהם. לדוגמא, אין כל אישור לפרסם את תמונת הקטין או את פרוטוקול הדיון – וגם כאשר פסק דין מאושר לפרסום, יופיע שמו של הקטין כך שלא ניתן לזהותו. לאורך כל הדרך, בדומה למשפט הפלילי לבגירים, זכאי הקטין לליווי משפטי ולייצוג של עורך דין לנוער.