בחוק ישנה התייחסות הקובעת שחקירת קטינים שונה מהותית מחקירת בגירים. המחוקק קבע כי על השוטרים החוקרים בני נוער לתת משקל לגילם ולבגרותם של הקטינים הנחקרים, והגישה של מערכת החוק נוטה לכיוון שיקום קטינים, רגישות מקסימלית ביחס אליהם בזמן החקירה ובזמן המשפט.

ההסבר המקובל לכך הוא הבנה שהקטין עלול לעשות טעויות במהלך נעוריו, בהם הוא מגבש את זהותו, אבל למערכת המשפטית והמשטרתית אין עניין לצלק את הקטין. מטרתה היא להחזיר אותו לתלם ולשלבו חזרה בחברה.

משום כך, השוטרים המבצעים חקירה בתיקי עבירות קטינים מוסמכים לכך ופועלים בקו אחר מחוקרים רגילים. מי שמבצע את החקירה בתיקים של עבירות קטינים הם חוקרי נוער. אלו יהיו לבושים בבגדים אזרחיים ולא במדי המשטרה, מתוך הבנה כי המדים עלולים להרתיע את הקטין מלהשתתף בחקירה.

שוטרים אלו מוסמכים ומכירים את החוקים היטב במקרה של חקירת קטינים. למשל, על קצין החקירה של התיק להזמין את ההורה להיות עם הקטין הנחקר. הם נמנים עם מערך הנוער במשטרה ובתפקידם הם עוסקים בחקירת קטינים, בילוש נוער או מניעת עבריינות נוער, מתוך הבנה כי על קצין החקירה להכיר היטב קטינים, על מנת לנהוג איתם באופן הטוב, אך היעיל ביותר.

הפקודות שניתנות לקציני הנוער מעגנות את ההגנה על זכויותיו של הקטין בהליך הפלילי בהתאם לחוקי הנוער, והן מאזנות בין הזכויות ובין טובת הקטין, צורכי החקירה ושלום הציבור וביטחונו, בד בבד עם התחשבות בכישוריו המתפתחים של הקטין ובצרכיו המיוחדים, ומתוך מגמה להחזירו לדרך הישר באמצעות דרכי טיפול או ענישה.

ההעדפה היא לשקם את הקטינים ולא לפגוע בהם

באופן כללי, מדיניות המשטרה בטיפול בנוער מבוססת על ההבחנה בין בני נוער שהעבריינות היא להם דרך חיים, ובין בני נוער שעברו עבירה מזדמנת שאינה חמורה. במקרה השני, בדרך כלל הדרך שתיבחר היא לפעול להוצאתם ממעגל ההתנהגות הפלילית. מדיניות זו באה לידי ביטוי, בין השאר, במניעת תיוגו של הקטין כעבריין, במידת האפשר, ובאי-חשיפת המעורבות המשטרתית שבטיפול בקטין בפני הציבור, אם כי כפי שכתבתי בעבר כאן, הטיפול עלול להתבצע באופן לא רגיש במיוחד.

כמו בכל חשד לעבירות פליליות, ישנה חשיבות לייצוג על ידי עורך דין, ועל אחת כמה וכמה כשמדובר בקטינים. ישנה חשיבות עליונה לייצוג נכון של הקטין על-ידי עו"ד פלילי לקטינים, ובהרבה מקרים, משום הרגישות המובנת של המצבים הללו, הייצוג יכול להיות מה שמכריע בין כיבוד זכויות הקטין לבין עוול גדול שעלול להיגרם לו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *