שירות המבחן לנוער הוא שירות סוציאלי טיפולי שפועל במסגרת האגף לנוער ושירותי תיקון במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. מטרותיו של שירות המבחן הן לאבחן קטינים עוברי חוק, לטפל בהם, לייעץ להם ולהוריהם ולהדריך אותם ואת הוריהם. כמו כן תפקידו של שירות המבחן הוא למנוע את ההישנות של העבירה ולסייע למערכת האכיפה של החוק להתאים את ההחלטות השיפוטיות למקרה המדובר.

קציני המבחן הם עובדים סוציאליים שהתמחו בטיפול בקטינים וה"אני מאמין" של שירות המבחן הוא שלכל קטין שעבר על החוק יש יכולת לשנות את התנהגותו על ידי כך שיקבל ייעוץ, הכוונה והדרכה.

מה הוא תסקיר של שירות המבחן?

תסקיר של שירות המבחן הוא דו"ח מפורט שעוסק בעניינו של הנאשם ובו מפורטים נתונים רבים בנוגע לנסיבות בהן בוצעה העבירה, בנוגע לנסיבות חייו של הנאשם, בנוגע לקווי האישיות שלו ועוד. במקרים רבים מאוד, בהתאם לתסקיר של שירות המבחן, בית המשפט מתאים את הענישה הראויה לנאשם. יש לציין כי לתסקיר של שירות המבחן קיים משקל רב ביותר במערכת השיקולים וקבלת ההחלטות של בית המשפט.

על מנת למקסם את הסיכוי כי התסקיר יהיה חיובי ומועיל לנאשם, ישנה חשיבות עליונה ליצור קשר עם עו"ד פלילי לקטינים.

מדוע חשוב ליצור קשר עם עו"ד פלילי לקטינים?

רק עו"ד פלילי לקטינים שמכיר את החוק מאחור ומלפנים יכול להדריך את הנאשם באופן המקצועי ביותר לפני שלב תסקיר המבחן. ההדרכה של עו"ד פלילי כוללת בדרך כלל תרגול סימולציה לקראת התסקיר שמטרתה להרגיע את הנאשם ולהכין אותו למפגש עם קצין המבחן. כמו כן עו"ד פלילי יכול להדריך את הנאשם בנוגע לאופן שבו עליו להציג את הדברים, בנוגע לאופן שבו עליו להביע חרטה, בנוגע לאופן שבו עליו לדבר, להתנהג ועוד. ללא סיוע של עורך דין, קטנים הסיכויים לתסקיר שיביא לתוצאות הטובות ביותר מבחינת הנאשם. קחו זאת לתשומת לבכם.

מאחר שתסקיר מבחן חיובי הפועל לטובתו של הקטין יכול להטות את הכף ולהפוך עונש מאסר בפועל להתחלה של תכנית שיקום טיפולית, אל לכם לסמוך על הגורל בעניין זה. ישנו מגוון רחב של פרמטרים ספציפיים ששירות המבחן נותן עליהם את הדעת והדרך היחידה להבין כיצד מערכת זו עובדת היא על ידי עבודה מול עורך דין שמתמחה בטיפול בקטינים ובהכנת קטינים לקראת תסקיר מבחן.