במציאות במדינת ישראל, קיים חוסר פרופורציה משמעותי בעבירות סמים, ובעיקר בחומרה שמייחסים להן בצה"ל לעומת החומרה המיוחסת להן באזרחות. מניסיוני הן כעו"ד פלילי והן בתור עורך דין לחיילים, לא פעם נתקלתי בחוסר הפרופורציה בין שתי המערכות.

הצבא לעומת האזרחות

  • המצב בצבא – בצה"ל קיימת עילת המעצר "פגיה במשמעת צה"ל", ממנה נגזר כל שימוש בסם, גם כאשר חייל נמצא בחופשה ובנסיבות אזרחיות לכל דבר. הדבר מקים עילת מעצר וגורר עונש מאסר בפועל במקרה של אישום והרשעה.
  • המצב באזרחות – שימוש חד פעמי וראשון בסמים לצריכה עצמית, כאשר לא מדובר בדפוס חוזר, לא יוביל להרשעה ברוב המקרים, בכפוף להמצאת בדיקות שתן. הגישה הסלחנית באזרחות מועצמת עוד יותר לאחרונה לאור הקולות מהכנסת הקוראים ללגליזציה של שימוש בסמים קלים.

בתור עורך דין לחיילים, ניתן להבחין בהבדלים התהומיים בין שתי המערכות – הצבאית והאזרחית – שכן הקולות ללגליזציה לא חדרו למערכת הצבאית בגלל עילת הפגיעה במשמעת צה"ל. דמיינו לעצמכם מצב אבסורדי שבו שני חברים, האחד משוחרר טרי והאחר חייל בשירות חובה, מעשנים יחד סמים קלים. הדין של כל אחד מהם יהיה שונה, רק משום שהחייל נמצא במסגרת צבאית.

הפתרון הצבאי: רישום פלילי מופחת

הדרך שבה בחר הצבא להתמודד עם עבירות סמים קלות היא רישום פלילי מופחת. ישנם מספר תנאים כדי שהרישום הפלילי יהיה מופחת:

  • העבירה אינה מסוג פשע
  • מדובר בהרשעה היחידה של החייל
  • המאסר הוא לתקופה של עד 60 יום

כאשר הרישום הפלילי מופחת, הגורמים שיכולים לראות אותו ולהיחשף אליו הם גורמים ביטחוניים מסוימים. עם זאת, כאשר החייל ירצה להשתלב בעבודה אחרת שמצריכה רישום פלילי נקי, למעסיקו לא תהיה גישה אל הרישום וכך ההרשעה לא תשפיע על קבלת החייל המשוחרר לעבודה. חוק זה מאזן במידה מסוימת את חוסר ההתאמה בין האזרחות לצבא, אך חשוב להזכיר עדיין כי אותו חייל לא יימלט מעונש מאסר בפועל, בעוד התיק הפלילי נגד האזרח ייסגר.

מדוע יש צורך להתייעץ עם עורך דין לחיילים?

בתור עורך דין לחיילים, אני נתקל בלקוחותיי החיילים שמביטים לטווח הקצר בלבד ומעוניינים לסיים את תיק הסמים בצורה טובה ונוחה. עם זאת, יש להביט לטווח הארוך – מעבר למוטיבציה ולרצון שלי להביא לכך שהחייל יפסיק לצרוך סמים, אני מסביר לחייל ולהוריו מהן ההשלכות העתידיות של התיק ומוודא שבמסגרת הסגר הטיעון (כפי שמסתיימים רוב התיקים), בטווח הארוך, החייל לא ייפגע.