felony

על דרכי הטיפול השונות והכרעות דין בתיקי נוער

אם בית משפט מוצא אדם אשר ביצע עבירה פלילית כאשם, בחלק מן המקרים, אותו נאשם יורשע. אלא שכשמדובר בקטינים, לא כך הדבר. למעשה, החוק קובע כי אם בית המשפט פסק כי קטין ביצע עבירה, הוא לא מרשיע אותו אוטומטית, אלא, בשל המגמה לשקם את חיי הקטין, לרוב הוא יישלח לשירות המבחן. בשירות המבחן בוחנים את הרקע של הקטין (אישי, משפחתי), את סיבות ונסיבות ביצוע העבירה ועוד. לאחר מכן תוגש על ידו חוות דעת לבית המשפט בנוגע לקטין, בתוספת המלצה אם להרשיעו או להימנע מהרשעה. לרוב יומלץ על דרכי טיפול שונות, זאת כדי לצמצם את הפגיעה אשר עלולה להיגרם לאותו קטין. כאן יש לציין כי הרשעה של קטין עלולה למעשה לגרום לו לנזק עתידי רב (גיוס לצה"ל, אופציות תעסוקה עתידיות ועוד). בכל מקרה, רוב התיקים בהם מעורבים קטינים מסתיימים עם התראה בלבד. במקום גזר דין, ההליך נגמר עם גמר דין, שמשמעותו היא שהקטין הנאשם מסיים את התיק ללא הרשעה וללא רישום פלילי, זאת, כפי שכבר ציינו, כדי לא להכתים את עתידו. בתי המשפט יעדיפו להימנע ככל האפשר מעונש מאסר בפועל, כשלחלק גדול מהקטינים שנגזר עליהם עונש זה, ניתנת אפשרות לבצע את העונש דרך עבודות שירות לציבור כמו התנדבות בקהילה ועוד. במקרים קיצוניים כמובן, יישלח הקטין למאסר בפועל, בשני מקרים עיקריים. הראשונה: מדובר בעבירה חמורה מאוד. השנייה: אותו קטין מגיע שוב ושוב לבית המשפט בשל עבירות חוזרות. בכל מקרה, אם הוחלט לשלוח קטין למאסר, תחילה הוא יישלח לפנימייה סגורה. אם גם זה לא יעזור, יעבור הקטין לכלא המיועד לבני נוער בלבד, שבו נמצאים אך ורק אסירים קטינים. בנוסף הם זכאים לחופשות ולהקלות, ולביקורים רבים מבני המשפחה, זאת בניגוד לאסירים בגירים.

זכויותיו של הקטין

לקטין שנעצר זכות להיחקר בנוכחות אחד מהוריו. כמו כן, על השוטרים העוצרים את הקטין מוטלת חובה ליידע את הוריו של החשוד עוד בטרם החקירה, וליידע אותו כי הוא רשאי להתייעץ עם עורך דין לנוער. בנוסף, לא ניתן לחקור קטין בשעות לילה מאוחרות, אלא אם התקבל אישור מיוחד על ידי קצין הנוער התורן, ואם יש סיבה חריגה לכך. בעוד שניתן לעצור בגיר למשך 30 ימים עוד לפני הגשת כתב האישום, במקרה של קטינים מדובר ב-15 ימים לכל היותר. לאחר כתב האישום ניתן לעצור קטין לתקופה של חצי שנה, זאת לעומת תשעה חודשים במקרה של בגירים. אסור כמובן לכלוא קטין ביחד עם בגיר, או להעמיד אותם לדין בצוותא.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא: