ישנם מקרים שבהם אזרחים או חיילים מחזיקים ברישום פלילי וזאת בעקבות עבירות שביצעו בעבר. בחלק לא מבוטל מהמקרים, מדובר ברישום שנוצר בעקבות עבירות קלות יחסית, מה שמוביל להקל ראש בקיומו, ולהכרה שגויה שהרישום לא יסכן אותם או את עתידם. עם זאת, לא כך הם פני הדברים. ישנה חשיבות, ובמיוחד כאשר מדובר בקטינים, לדאוג למחיקת הרישום הפלילי מוקדם ככל שניתן.

כאשר קטינים מחזיקים ברישום פלילי, וזאת מניסיוני בתור עורך דין לנוער, הם עלולים לסבול מיחס מפלה בצה"ל ולא ישולבו במסגרות ספציפיות בתוכו. כמו כן, גם כאשר אלו הופכים לאזרחים, ממשיך ללוות אותם הרישום ומשפיע על אספקטים שונים בחייהם.

רישום פלילי בעקבות עבירות קטינים

הרישום הפלילי, בין אם מדובר בקטין שביצע את העבירה או בבגיר שביצע אותה, נמצא במרשם הפלילי של משטרת ישראל, אך העובדה שמדובר בקטין, מביאה להגבלות מסוימות.

המרשם הפלילי (של קטינים ובגירים) לא פתוח לעיון גופים שונים, מלבד המשטרה (וגופים שאליהם היא יכולה להעביר את המידע כמו עורך דין לנוער המייצג את הנאשם, קצין מבחן וכדומה), השב"כ, המשטרה הצבאית ומחלקת ב"ש בצה"ל. כאשר מדובר במצבים הללו ובמצבים נוספים אחרים, החשיפה לרישום הפלילי תהיה מוגבלת אפילו יותר: עבירה מסוג עוון שביצע קטין בין הגילאים 14-16, קטין שעדיין לא מלאו לו 14, מצב של אי הרשעה ומתן צו מבחן ועוד. הקטינים הנם בעלי זכות לעיין ברישום הפלילי שנוגע להם.

האם קיימת התיישנות לרישום פלילי של קטין?

רישום פלילי לקטיניםכל הרשעה כוללת גם תקופת התיישנות. בתום התקופה, יהפוך הרישום למוסתר, שחשיפתו מצומצמת ביותר, ולגופים רלוונטיים בלבד. אם הקטין לא הורשע וניתן במקרה שלו צו דרכי טיפול, לא תהיה תקופת התיישנות והרישום יימחק אחרי 3 או 5 שנים ממתן גזר הדין. בנוסף, תקופות ההתיישנות משתנות כאשר מדובר בקטינים, בהתאם לחומרת העונש, אם ישנה הרשעה.

אחרי תקופת ההתיישנות ישנה תקופת המחיקה – בחוק מוגדרת לכל הרשעה תקופת מחיקה בת 10 שנים לרוב. בתקופה זו, רק גופים ספציפיים מאוד ולרוב ביטחוניים, ייחשפו להרשעות שהתיישנו. בתום תקופה זו, אין כמעט גוף שרשאי להיות חשוף לרישום. עם זאת, ההרשעה תישאר מתועדת במחשבים המצויים במשטרה, בליווי ההודעה "הרשעה נמחקה".

אם מדובר בקטין שלא הורשע, לא תהיה תקופת התיישנות, אלא רק תקופת מחיקה שתתחיל ביום מתן גזר הדין. נהוג לחלק את תקופת המחיקה לקטינים שלא הורשעו ל-3 ול-5 שנים, בהתאם לסוג העבירה.

לסיכום

רישום פלילי לקטינים צפוי לפגוע הן בגיוסם לצה"ל והן בחייהם האזרחיים – ולכן האינטרס של הקטינים ושל ההורים הוא למחוק אותו מהר ככל שניתן. לכן, יש להיעזר בשירותיו של עורך דין לנוער המכיר את החוק ואת מנגנוני המשפט, כדי להביא למחיקת הרישום הפלילי. עורך הדין יבחן מה הסיכויים למחיקת הרישום ולהצלחה בהליך, וינסח בהתאם בקשה מנומקת ומפורטת.