כיצד מתייחס החוק למסירת מידע ושמיעת עמדת הקטין בהליך הפלילי?

במידה וקטין נמצא אשם בדבר עבירה כלשהי, החוק מביע התחשבות מסוימת בדעתו ובתגובתו כלפיי הדברים. לרוב, השיקול הראשון שיעמוד אל נגד עיניו של שופט בעבירה שביצע קטין, הוא נושא השיקום. על כן, ישנו סעיף בחוק  הנוער הקובע כי בכל הנוגע להפעלת סמכויות ולנקיטת הליכים בעניינו של קטין יעשו תוך שמירה על כבודו של הקטין תוך התחשבות בגילו ובמידת בגרותו, וכפי שצוין לעיל – ישנה חשיבות רבה למתן חשיבות ראויה לשיקולים של שיקום הקטין והטיפול בו.
החוק הנ"ל קובע כי לקטין ישנה זכות לקבל מידע ולהביע את עמדתו לגבי החלטה בעניינו בדרך המותאמת לגילו, למידת בגרותו ולצרכיו, ויש לתת משקל ראוי לעמדה זו. במקרים ספציפיים, מתיר החוק שלא לתת לקטין הזדמנות להביע את עמדתו דוגמת:

כיצד מתייחס החוק למסירת מידע ושמיעת עמדת הקטין בהליך הפלילי?
  • מסירת המידע המדובבר אסורה על פי הדין
  • מקבל ההחלטה סבור כי מסירת המידע לקטין עשויה לגרום לו נזק

החוק קובע כי כל ההליכים המתקיימים בנוכחותו של הקטין, יתנהלו בשפה שהקטין מבין ודובר אותה (גם השפה המדוברת, וגם המונחים בהם ישתמשו)  ובמקרה הצורך אף בשפת הסימנים. החוק תקף כלפיי כל קטין, בין הגילאים 12-18 שנים, אשר נמצאים במעצר, חשודים או נאשמים בעבירה פלילית כלשהי.

חשוב לציין כי החוק הנו מחייב, וכי יש לתת לקטין את ההזדמנות להביע את דעתו ועמדתו, ובמידה ונמנעת ממנו זכות זו, יש לאפשר לו אותה מייד בהזדמנות הראשונה, זאת בתנאי וההחלטה שנתקבלה טרם מומשה או שההליך המשפטי עדיין נמשך. חשוב לציין בנוסף כי כל הדיונים בענייני קטינים בבית המשפט לנוער הנם חסויים ומתקיימים בדלתיים סגורות. קטין שהוא עצור, או שהוגש נגדו כתב אישום, זכאי לייצוג על ידי סניגור ציבורי מטעם הסניגוריה הציבורית.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא: