ייצוג קטינים

בישראל זוהי לא סיטואציה נדירה שקטינים נעצרים ו/או מעוכבים לחקירה בדבר עבירות כאלו או אחרות. אך גם כאשר נעצרים, כדאי להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוק ומעבר לזה, במידה ולא נמצאתם אשמים בדבר העבירה כיצד תוכלו להיפטר מהכתם?

להלן מספר נקודות חשובות שיש לזכור בעת ניסיון להגיש בקשה לביטול הרישום המשטרתי של קטינים:

  • רישום על חשד לביצוע פשע והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין – יבוטל לאחר 5 שנים מיום האירוע.
  • רישום על חשד לביצוע עוון והחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין – יבוטל לאחר 3 שנים.
  • זאת אלא אם גורם מוסמך החליט אחרת.

ובכל מקרה, חשוב לדעת כי במידה והביטול לא נעשה מידית ואוטומטית, ניתן לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישום המשטרתי בתום התקופה, כאשר עם ביטול הרישום המשטרתי, פריט הרישום לא יופיע במרשם הפלילי. ולסיכום – תיקים שנסגרו בעילת "העדר אשמה", אף הם אינם מופיעים במרשם הפלילי.