ככלל המרשם הפלילי של קטינים, אינו פתוח לעיון ואינו חשוף לעיני הציבור, למעט בפני הגופים המוגדרים בחוק. החוק מסמיך את המשטרה להעביר מידע לגופים כגון: בית משפט או בית דין,, ועדת שחרורים עבור שחרור מוקדם ממעון,  סנגור הנאשם, קצין מבחן, עובד סוציאלי, שב”כ, משטרה צבאית וביטחון השדה של צה”ל.

המרשם הפלילי יהיה מוגבל אף יותר בחשיפתו, במקרים הבאים:  קטין מתחת לגיל 14, עבירת קטין שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 16, אי הרשעה ומתן צו דרכי טיפול, אי הרשעה ומתן צו מבחן, אי הרשעה ומתן צו התחייבות להימנע מעבירה וצו שירות לתועלת הציבור. כמו כן, אסור לדרוש מהקטין להמציא מידע פלילי על עצמו.


תקופת התיישנות על רישום פלילי


לפי החוק, לכל הרשעה יש תקופת התיישנות. במהלך תקופת ההתיישנות העבירה מופיעה במרשם, אך לאחריה, הרישום הופך לחסוי, וקיימת הגבלה על החשיפה. תקופת ההתיישנות מתחילה מרגע ההרשעה, ונמשכת לפי הנקבע בבית המשפט, בהתאם לגיל המורשע והעונש שהוא מקבל.

כתיבת תגובה

כתובת המייל תשאר חסויה שדות נדרשים מסומנים ב *

ניתן להשתמש בתגיות HTML אלו: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

נקוי טופסשליחה