על מה אסור לכם לוותר כאשר ילדכם נחקר?

חקירת קטין

פרק ג' בחוק הנוער מפרט צורות ענישה, שפיטה ודרכי טיפול של חקירת חשודים קטינים. בשורות הבאות נפרט על חלק מהזכויות שכל הורה וקטין חייבים לדעת שיש להם.

כל קטין זכאי שהוריו יהיו נוכחים בחקירה וכמו כן, גם זכאי להיוועץ בהם לפני תחילת החקירה. במקרה בו לא ניתן לאתר את ההורה, ההודעה תישלח לקרוב משפחה אחר או כל בגיר שהקטין הצהיר שיש לו היכרות אתו. גם במקרה בו הגיע הקטין לתחנת המשטרה על תקן חשוד, תימסר הודעה באופן מידי. במקרה בו הקטין לא רוצה ליידע את ההורים, דבר זה יתאפשר רק כאשר ישנו חשש לפגיעה בביטחון המדינה, שיבוש הליכי חקירה (מקרה בו הבגיר מעורב בעבירה) או פגיעה בשלומו הנפשי או הגופני של הקטין. הכוונה היא שהחקירה לא תתחיל טרם הגעת ההורים, אך גם לכלל זה יש יוצא מן הכלל וישנם מקרים מסוימים בהם ניתן להתחיל את החקירה ללא נוכחות ההורה:

1. במקרה בו ההמתנה להורים יכולה לגרום פגיעה באדם אחר או בשלומו הנפשי והגופני של הקטין. בנוסף לכך, תמנע המתנה להורים במקרה בו אחד מהמעורבים עלול לגרום לשיבוש הליכי חקירה.

2. המשטרה לא מצליחה לאתר את ההורים או בגיר אחר במאמץ סביר.

3. אי הגעת ההורים בזמן סביר.

ישנן אפשרויות רבות בהן ניתן לבחור לפני שמחליטים על מעצר קטין. אחת מהן היא החתמת הקטין על טופס אזהרה ושחרורו לביתו. במקרים בהם הנסיבות חמורות יותר, ישוחרר הקטין למקום מגוריו בתנאים מגבילים, כמו מעצר בית. רק כאשר יש חשש שהקטין יפגע בעצמו, במישהו אחר, או במקרה וחומרת העבירה מספקת – המשטרה מורה על מעצרו של הקטין עד להבאתו בפני שופט.

יש לזכור כי השכרת שירותיו של עורך דין פלילי לקטינים יכול לגרום להבדלים גדולים בצורת המאסר או הענישה. בהרבה מקרים נעשים מעצרי שווא שהיה ניתן למנוע בעזרת עו"ד פלילי לקטינים. בנוסף, עורך דין לנוער ידע לשכנע את בית המשפט בעת הצורך כי אין צורך במעצר וניתן לנקוט באמצעי חקירה וענישה קלים יותר.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא חקירת קטינים:

נוכחות הורה בחקירת קטין – האם אפשרית?

בניגוד לחקירה של אדם בגיר, בו המשטרה מחליטה לחקור אדם או לעצור אותו ללא ידיעת מי מבין קרוביו, כאשר על הפרק עבירות קטינים, להורים מעורבות גדולה בחקירה המשטרתית. בחוק קיימת חובת יידוע של ההורים על קיומה של החקירה, מלבד מספר מצבים אותם מפרט החוק. למשל: אם הקטין ביקש לא למסור הודעה להוריו, אם הזמנת ההורים צפויה לגרום לעיכוב בחקירה, אם קיים חשש ממשי לפגיעה בשלומו הגופני או הנפשי של הקטין, ועוד.

המשך קריאה »

האפשרויות העיקריות לאחר חקירת קטין במשטרה

לאחר חקירה משטרתית של קטין הנאשם בעבירה פלילית קיימות מספר אפשרויות להמשך הטיפול במקרה, כאשר העיקריות שבהן הנן שחרור בתנאים מגבילים, טיפול מותנה או מעצר. כפועל יוצא מכך, בכל מקרה של עבירות קטינים יש לדאוג לקבלת ייצוג משפטי הולם.

המשך קריאה »