ביטול רישום פלילי לקטין

ביטול רישום פלילי לקטין

קטינים רבים המבצעים עבירות, לפעמים מתוך קלות דעת, עלולים למצוא עצמם במהרה עומדים בפני מערכת האכיפה והחוק, אשר מעריכות את הנסיבות, ומחליטות בסופו של דבר על עונש הולם ביחס לעבירה. יחד עם זאת, הרישום הפלילי ימשיך ללוות את הצעיר שנים ארוכות, ולסכן את עתידו האישי והמקצועי. לכן, חשוב להכיר את האפשרויות השונות לביטול רישום פלילי לקטין ולהיעזר בעורך דין המתמחה בייצוג קטינים, ביטול ומחיקת רישום פלילי.

קטין שביצע עבירה ונמצא אשם, צפוי לקבל עונש אשר נקבע ע”י בית המשפט ורישום פלילי. רישום פלילי זה, באפשרותו לפגוע בעתיד הצעיר, ולהשפיע על גיוסו לצבא, גוף הנמנע מלגייס צעירים בעלי רישום פלילי. כמו כן, רישום פלילי יכול לפגוע באפשרות להתקבל לעבודות שונות או לעסוק במקצועות כגון עריכת דין, ראיית חשבון ומקצועות ואחרים.

ההבדל בין רישום פלילי לקטין ובגיר

החוק מבדיל בין רישום פלילי לקטין ורישום פלילי לבוגר, וזה על מנת לאפשר עדיפות לשיקום הקטין. קטין נחשב לצעיר בין השנים 12 ל 18. נער מתחת לגיל 12, לא יישא באחריות פלילית על עבירה, ומעשיו מטופלים מחוץ למסגרת המשפט. ההבדלים המהותיים בין רישום פלילי של קטינים ובוגרים, מתייחסים לתקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי לאחר ההרשעה. בדרך כלל, תקופות ההתיישנות והמחיקה של רישום קטינים, קצרות יותר משל בגירים, אפילו אם בוצעה עבירה דומה.

תקופת התיישנות של רישום פלילי לקטין

תקופת התיישנות לקטינים שהורשעו ללא עונש מאסר היא שלוש שנים. לקטינים שריצו מאסר של עד שלוש שנים, תקופת ההתיישנות תחושב לפי משך תקופת המאסר, בתוספת של חמש שנים. קטינים שקיבלו עונש מאסר של 3-5 שנים, תקופת ההתיישנות תחושב לפי תקופת המאסר בתוספת של שבע שנים. קטינים אשר נשלחו למאסר של 5 שנים ומעלה, תקופת ההתיישנות היא הזמן שאותו הקטין היה במאסר ועוד עשר שנים. במידה והקטין הורשע במספר עבירות, תקופת ההתיישנות תסתיים לאחר כל תקופות ההתיישנות יחד.

ביטול רישום פלילי לקטין ומחיקת רישום פלילי

כל קטין יכול להגיש בקשה של ביטול רישום פלילי, כשמדובר בתיקים סגורים. עבור קטין, יש להמתין 7 שנים לאחר עבירת פשיעה או 5 שנים לאתר עבירת עוון.

לאחר תקופת ההתיישנות, מתחילה תקופת המחיקה. יש לשים לב, כי במהלך תקופה זו, הרישום עדיין לא נמחק. עבור קטין מתחת לגיל 16, אשר ביצע שביצע עביר עוון, תקופת המחיקה היא 3 שנים. עבור עבירות פשע שבוצעו בידי קטין מתחת לגיל 14, תקופת המחיקה היא חמש שנים. תקופת מחיקה של חמש שנים תהיה גם לקטינים שההליכים נגדם נסגרו ללא הרשעה, וקיבלו צו דרכי טיפול / צו מבחן / צו התחייבות להימנע מעבירה, או צו שירות לתועלת הציבור.

במידה ומעוניינים לבצע ביטול רישום פלילי לקטין או למחוק את הרישום הפלילי לפני שהסתיימה תקופת המחיקה, לצורך הימנעות מפגיעה עתידית בקריירה, רשאי הקטין להגיש בקשה לחנינה מנשיא המדינה, באמצעות עורך דין פלילי או עו”ד לייצוג קטינים. בסמכותו של נשיא המדינה, לבטל או לקצר תקופות התיישנות ומחיקה. כמו כן עו”ד דין פלילי המתעסק בביטול ומחיקת רישום פלילי לקטינים, יכול לשנות עילה לעבירה, ואפילו למנוע רישום פלילי, לפני שהמקרה מגיע לבית המשפט.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

קראו אודות ביטול רישום פלילי לקטין בבלוג: