מחיקת רישום פלילי: חיילים עם עבירות שביצעו לפני שירותם הצבאי

חיילים עם רישום פלילי על עבירות אשר בוצעו לפני גיוסם לצה"ל, רשאים להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה, על מנת את תקופת ההתיישנות או למחוק את הרישום הפלילי, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

לכל הרשעה, מוגדרת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה, תקופת ההתיישנות נקבעת בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים.
כאשר עברו 10 שנים מתום תקופת ההתיישנות של ההרשעה, היא בדר"כ נחשבת כהרשעה שנמחקה.

זה אומר שרק מספר מצומצם של גופים המוגדרים בחוק, יוכלו לקבל מידע לגביה. ישנן עבירות קשות שלא תהיה עליהן התיישנות או מחיקה.

כל חייל שיש לו רישום פלילי על עבירות שבוצעו טרם הגיוס, יכול להשתמש בזכות זו, בעזרת עו"ד העוסק בייצוג חייליםבהתאם לתנאים הנ"ל:

הוא צפוי לסיים שירות חובה של 18 חודשים לפחות, בקשת החנינה צריכה להיות מוגשת בין 6 חודשים ל- 3 חודשים לפני מועד השחרור מצה"ל, אסור שיהיו הרשעות צבאיות או  אזרחיות במהלך השירות הצבאי, ללא תיקים פתוחים בבירור משפטי, ללא יותר מעשר הרשעות בדין משמעתי ומתוכן, לא יותר משלוש בשנה האחרונה לשירות הצבאי, ימי הנפקדות לא עלו על 21 ימים במשך השירות, לא יותר ליותר מ 35 ימי מחבוש בתקופת השירות, ולא יותר מ 7 ימים בשנת השירות האחרונה.

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

פוסטים נוספים בנושא: