מעצר קטין

מעצר קטין

מעצר קטין הוא אירוע מורכב, עם סעיפים וזכויות שמומלץ לדעת, במידה וקיימת הסתבכות עם החוק בגילאים הצעירים. קטין נחשב כל מי שמתחת לגיל 18, אולם אחריות פלילית על ביצוע העבירה, מתחילה רק מגיל 12. במידה וקטין ביצע אחת מהעבירות המצוינות בחוק העונשין, הוא זכאי לזכויות ייחודיות שאינן ניתנות לאוכלוסיית הבוגרים, וזאת מתוך ההנחה וההבנה שקטינים לא יהיו מסוגלים להתמודד פסיכולוגית במצבים מלחיצים כגון חקירה, מעבר וכו.

מלבד הליך משפט הוגן, בישראל מכירים בערך של טובת הילד לאורך ההליך הפלילי. ככלל, המדינה תעשה מה שביכולתה, על מנת למנוע מצבים של מעצר, ותבחר לנצל תחילה תהליכים לטובת שיקום, טיפול, השתלבות בחברה, וזאת לפי קריטריונים של גיל, חומרת מעשה ושיקולים נוספים.

זכויות מיוחדות לקטינים

 1. לקטינים ישנה זכות מיוחדת להביע את עמדתם בהתאם להחלטה שמתקבלת בעניינם בבית המשפט. בית המשפט מחויב להתחשב בעמדת הקטין, אך אינו מחוייב להסכים עם העמדה.
 2. קטין אשר מואשם במעשה פלילי זכאי לייצוג ללא תשלום מטעם הסנגוריה הציבורית.
 3. דיונים משפטיים בעניינו של קטין יעשו ככלל מאחורי דלתיים סגורות, וכמו כן, אסור לפרסם את שמו ותמונתו של קטין הנחשד בביצוע עבירה בכלי התקשורת.

מעצר קטין

ככלל, מעצר קטין, יתבצע כאלטרנטיבה אחרונה, לפני שנדרש לגזול מחירותו. במידה והמעצר מתבצע בציבור, הקטין לא יהיה כבול באזיקים, אלא אם כן הוא נחשב כאחד שמסכן את עצמו או את הציבור.

 • קטין מתחת לגיל 14 יעבור לדיון בפני שופט, אחרי לא יותר מ 12 שעות מתחילת המעצר.
 • קטין מעל גיל 14 יעבור לדיון בפני שופט, אחרי לא יותר מ 24 שעות מתחילת המעצר.
 • מומלץ ייצוג של עורך דין בזמן הדיון.
 • ככלל, קטין לא ייעצר בשטח בית הספר.
 • משך זמן המעצר המרבי של קטין לפני הגשת כתב אישום הוא-10 ימים. יש אפשרות להארכת המעצר ב-10 ימים נוספים במידה וצריך, ואף מעבר.
 • משך זמן המעצר המרבי של קטין עד תום ההליכים הוא חצי שנה. בית המשפט העליון רשאי להאריך את המעצר ב- 45 יום נוספים בכל פעם במידה ונדרש.
 • קטין יוחזק במעצר לקטינים, אשר מופרד באופן מוחלט מאוכלוסיית הבוגרים.
 • קטין זכאי לקיים קשר ולקבל ביקורים מבני משפחה מדרגה ראשונה.
 • קטין במעצר לאחר שלב הגשת כתב האישום, זכאי להשתלב בתכניות חינוך ופנאי.
 • 24 שעות ממועד מעצרו, קטין העצור בשירות בתי הסוהר, יהיה זכאי לפגישה עם עובד סוציאל

חייגו 073-3744418 או השאירו פרטים

קראו אודות מעצר קטין בבלוג: